บานประตูคอมแพค ชนิดแข็งแรงพิเศษ

บานประตูคอมแพค ชนิดแข็งแรงพิเศษ

                    บานประตูคอมแพค ชนิดแข็งแรงพิเศษ                                

                                  1.
COLUMBIAN CADIZ WALNUT
 

            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 6,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 7,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 8,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 11,800 บาท
            📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

                                  2.NATURAL SATIN WOOD
    
            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 6,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 7,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 8,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 11,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

                          3.CORNSILK HAVEL


            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 6,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 7,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 8,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 11,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

                                  4.WALNUT BRONZE


            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 6,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 7,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 8,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 11,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ
                                 
                                  5.DARK WALNUT

             
            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 6,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 7,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 8,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 11,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

                                  6.MODERN CLASSIC STYLE JET SEQUOIA MARBLE

             
            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 6,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 7,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 8,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 11,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

                                  7.ALDA FLORETTINA MARBLE


            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 6,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 7,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 8,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 11,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

                                  8.MODERN LUXURY COOPER BRUSH

             
            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 16,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 17,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 18,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 21,800 บาท

              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

                                  9.HOLLYWOOD REGENCY GOLD MIRROR

             
            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 16,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 17,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 18,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 21,800 บาท

              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

                                10.
LUXURY STYLE SILVER MIST

            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 16,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 17,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 18,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 21,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

         
                               11.
MODERN STYLE CALACATTA MARBLE

            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 6,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 7,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 8,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 11,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ


                                    12.
SATIN BRUSH BROWN ALUMINUM

            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 16,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 17,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 18,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 21,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

                           13.LOFT STYLE ELEMENTAL CONCRETE

            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 6,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 7,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 8,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 11,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ

                              14.
LINA FLORENTINA MARBLE

            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 6,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 7,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 8,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 11,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ


                                 15.LUXURY STYLE GOLD BRUSH
            👉1.GS01 standard indoor compact base size 70-90cm. x200 cm. ราคา 16,800 บาท
            👉2.GS02 standard outdoor compact base ราคา 17,800 บาท
            👉3.GS03 standard outdoor compact base plus ราคา 18,800 บาท
            👉4.GS04 standard outdoor compact base EXTRA steel plus ราคา 21,800 บาท
              📍ค่าติดตั้งชุดล่ะ 1,800฿ กรุงเทพและปริมณฑล *ไม่รวมมือจับประเภท พิเศษ เช่นเขาควายหรือคีย์การด หรืออื่นๆ


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์